دانلود فایل ( بررسی و شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب باغ کمال آباد کرج توسط مارکر SSR)


دانلود فایل ( بررسی و شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب باغ کمال آباد کرج توسط مارکر SSR)

بررسی و شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب باغ کمال آباد کرج توسط مارکر SSR

دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب باغ کمال آباد کرج توسط مارکر SSR

دانلود بررسی و شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب باغ کمال آباد کرج توسط مارکر SSR

نشانگر SSR ژنوم ارقام سیب سطح مولكول DNA مارکر مولکولی ریزماهواره مارکر مولکولی SSR روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب بررسی تنوع ژنتیکی سیب تنوع ژنتیکی سیب با نشانگر SSR شناسایی مولکولی ارقام و پایه های سیب توسط نشانگر SSR
دسته بندیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 5783 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 94

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته کشاورزی

بررسی و شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیبباغ کمال آباد کرج توسط مارکر SSR

 
چکیده:
ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها مستلزم

ادامه مطلبhttp://emadday.ir/pichak/buyarticle7304.html